"Vi får  teknik att fungera."

Om företaget

ITdoktorn i Gbg startades 2006

med visionen att ge mindre och medelstora företag tillgång till ett professionellt och övergripande

IT-stöd. Vi har 18 års erfarenhet av IT och kommunikation både regionalt och internationellt. Sedan 2012 erbjuder vi även tjänster för privatpersoner.

Några leverantörer

DELL

 

 

Inet

 

 

KOMPLETT.SE

Mobila kontoret.

Nätverksanslutningar samt VPN-anslutningar.

 

(OBS! Uppspelning av filmerna kräver Internet Explorer.)

 

 

VPN-uppkopplingar (kallas också VPN-tunnlar) (Virtuellt Privat Nätverk) sker alltid i två steg. Internetuppkopplingen kommer alltid först. Den sköts normalt automatiskt i ett lokalt nätverk, t ex på din arbetsplats eller i hemmanätverket direkt när du loggar in i Windows. Är nätverket trådlöst så måste det ställas in första gången. Sedan kopplar datorn upp det per automatik när man sparat inställningarna. I videon nedan ser man två nätverksanslutningar i aktivitetsfältet, lokalt trådbundet nätverk är anslutet samt det trådlösa nätverket som ej är anslutet.

 

 

Är datorn trådbundet ansluten, t ex via en dockningsstation på arbetsplatsen så är Internet redan uppkopplat om allt är som det ska. Men använder man trådlöst nätverk så kan man behöva göra vissa inställningar för att få ansluta sig. Då högerklickar man på ikonen för trådlöstnätverk i aktivitetsfältet och väljer Visa tillgängliga trådlösa nätverk.

 

 

Man väljer alltså ett önskat nätverk, ansluter sig och då får man frågan om nätverksnyckel, om nätverket är ett skyddat nätverk vill säga. (Är nätverket oskyddat kan man ansluta sig direkt, det förutsätter dock att man har lov till det. Annars är det att betrakta som en form av intrång).

Man anger rätt nyckel, bekräftar den och ansluter sedan. När detta en gång är gjort så sparas inställningarna för det trådlösa nätverket på datorn och den kommer att ansluta automatiskt när den hittar nätverket nästa gång. Man får med tiden ett antal nätverk sparade i sin dator, alla med sina egna inställningar.

 

 

Det var nätverksanslutningarna och internetuppkopplingen, nu till VPN-anslutningen.
Den hittar man i Start-menyn under nätverksanslutningar. Den ser ut som ett litet moln.

Vad den heter beror på vad man valt att kalla den när den skapades. Ofta är det ett namn som syftar på arbets- eller uppdragsgivaren.

 

 

Fungerar uppkopplingen skall det dyka upp ytterligare en nätverksikon i aktivitetsfältet. Väljer man att visa Status (högerklick) på uppkopplingen så kan man se vilken adress man fått av VPN- servern och vilket krypteringsprotokoll som används. Det är också när man högerklickar på uppkopplingen man kan välja att koppla från när man är klar med arbetet i det anslutna nätverket, t ex man har hämtat och skickat e-post.

 

 

Nu då till finessen i allt detta för den mobila användaren. Vi har alltså ett fungerande nätverk där datorn är kopplad till ett antingen trådbundet eller trådlöst lokalt nätverk. Vi har också en konfigurerad fjärranslutning mot arbets- eller uppdragsgivarens arbetsplatsnätverk. Då går det att koppla fjärranslutningen till inloggningen i Windows. D v s man startar sin session i Windows med VPN-uppkopplingen igång.

 

 

När datorn kopplat upp sig loggas man in i Windows med VPN-anslutningen aktiv och kan direkt t ex starta Outlook och hämta e-post omedelbart från arbets- eller uppdragsgivarens e-postserver. När man sedan är klar med sitt arbete i det uppkopplade fjärrnätverket kopplar man från som i videon här ovanför.

 

Detta dokument samt inställningar rörande IP-adresser, nätverks- samt användarnamn är endast att betrakta som exempel och får inte användas för testning, utbildning eller andra ändamål utan författarens medgivande.

Copyright © 2012 ITdoktorn.se