"Vi får  teknik att fungera."

Om företaget

ITdoktorn i Gbg startades 2006

med visionen att ge mindre och medelstora företag tillgång till ett professionellt och övergripande

IT-stöd. Vi har 18 års erfarenhet av IT och kommunikation både regionalt och internationellt. Sedan 2012 erbjuder vi även tjänster för privatpersoner.

Några leverantörer

DELL

 

 

Inet

 

 

KOMPLETT.SE

 

Företagstjänster.

 

 

Tre goda ting, en konsulterande och förstärkande del, en integrerande samt en service- och supportfunktion.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsulting.

 

Kompetensstöd och projektledning.

Vi utför förstudier och skapar tillsammans med er en teknisk plan.

Vi utför IT-upphandlingar och ser till att rätt saker blir köpta till konkurrenskraftiga priser. Vi biträder som tekniskt stöd vid möten med IT-leverantörer.

 

Resursförstärkning.

 

Vi går in som extra eller ersättande IT-resurs hos er där vi helt eller delvis ansvarar för drift eller support av er IT-miljö. Vanligt under integrationsfaser eller vid sjukfall, föräldraledighet mm. Detta kan givetvis övergå i ett löpande avtal.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Integration.

 

Här tittar vi på de lösningar som vi t ex tagit fram i en teknisk utvecklingsplan och installerar dessa i er verksamhet. Det kan vara en ny server, ett e-post-system eller en brandvägg som skall konfigureras. Vår målsättning är alltid att utnyttja befintliga resurser så långt det går och att undvika att störa kärnverksamheten.

 

Andra exempel är uppgradering eller byte av arbetstationer eller installation och konfigurering av en automatisk backuplösning. VPN-lösning för distansarbete etc..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Service och support.

 

Problemlösning och tekniskt supportarbete på plats. 

Översyn och reparation eller byte av felande hårdvara. Vi har gedigen erfarenhet.

Installation eller uppgradering av mjukvara och operativsystem samt administration.

Fjärrstöd vid behov med TeamViewer, klient finns för nerladdning på startsidan.

 

Utbildning både för tekniker och användare på plats.

Behövs det, lägger vi upp en anpassad utbildningsplan.

 

Utveckling av policys och manualer, dragning av dessa inför ledning och naturligtvis användare. Vi skapar även dokumentation där sådan saknas, det kan vara förberedelser inför en ISO-revision t ex. ITdoktorn är diplomerad kvalitetsutvecklare.

 

Upprättande av support- eller underhållsavtal, en vanlig form är man betalar en fast summa  (t ex per kvartal) där det ingår ett antal kostnadsfria timmar.

Vi anpassar oss till era behov.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Priser.

 

Våra priser varierar från 350 - 800:- exkl. moms per timma beroende på form av tjänst.

 

Copyright © 2012 ITdoktorn.se